Tag Archives: Memorial Day

Memorial Day: Lễ Tưởng Niệm Chiến sĩ Trận vong ở Hoa Kỳ

Biên soạn: Phan Anh Dũng “Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong hay Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) là một ngày Lễ Liên Bang (Federal Holiday) tại Hoa Kỳ – vào ngày Thứ Hai cuối cùng trong … Continue reading

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on Memorial Day: Lễ Tưởng Niệm Chiến sĩ Trận vong ở Hoa Kỳ