Tag Archives: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã tuyên cáo lên án phiên toà ba nhà hoạt động dân chủ Việt Nam

BÁO CÁO Văn Phòng Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải Thông Tin Báo Chí 29 tháng 8 năm 2014 Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải hôm nay đã tuyên cáo lên án phiên toà đáng báo động đối với ba … Continue reading

Posted in Nhân Quyền | Tagged , , | Leave a comment

Ba nhà tranh đấu: Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh

STATEMENT: Senator Ngo alarmed by prison terms handed down against three Vietnamese democracy activists for obstructing traffic. TNS Ngô Thanh Hải quan ngại về những án tù giam dành cho ba nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Thời Sự | Tagged , , | Leave a comment