Tag Archives: Tết

Câu Đối Tết: Cờ Vàng – Chánh Nghĩa

Cờ Vàng Xây Đắp Nền Dân Chủ Chánh Nghĩa Thổi Bùng Gió Tự Do

Posted in LMDCVN, Nhân Quyền, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Câu Đối Tết: Cờ Vàng – Chánh Nghĩa

Tết CĐNVTD vùng Marseille 2015

Chúa nhật 08/03/15 vừa qua ACE LMDCVN chi bộ Marseille, Anh em CQN QLVNCH và CĐNVTD vùng Marseille đã cùng tổ chức ngày Tết VN tại Vitrolles. Ngoài Văn Nghệ Dạ vũ, còn có phần biểu diễn Võ Thuật Vovinam, … Continue reading

Posted in Thời Sự | Tagged | Comments Off on Tết CĐNVTD vùng Marseille 2015