Tag Archives: Văn Hóa Quốc Tế

20-06-2015 Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2015

TÂM THƯ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2015 tại New York ngày 20-6-2015 “Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh”

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on 20-06-2015 Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2015