Tag Archives: Việt Nam Tự Do

Lá Cờ Việt Nam Tự Do (thơ Đỗ Hữu Tài)

Lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay Cờ chính nghiã chung vai tình chiến hữu Cho xứ Việt có tự do dân chủ Cho dân lành được no đủ ấm êm Lá cờ vàng ba sọc đỏ tôn vinh … Continue reading

Posted in Thời Sự | Tagged , | Comments Off on Lá Cờ Việt Nam Tự Do (thơ Đỗ Hữu Tài)