Tag Archives: Vũ Hữu Trường

Thơ: Muôn đời vẫn là HỔ NHỚ RỪNG (Vũ Hữu Trường)

Bài thơ về THÁNG TƯ ĐEN Muôn đời vẫn là HỔ NHỚ RỪNG Vận đổi thay đến bàn tay trắng, Thời xoay vần lại Tháng Tư Đen. Canh khuya thao thức trước đèn Trót mang nghiệp lính bao phen nổi … Continue reading

Posted in LMDCVN, Quốc Hận 30 tháng 4 | Tagged | Comments Off on Thơ: Muôn đời vẫn là HỔ NHỚ RỪNG (Vũ Hữu Trường)