Tất niên chính trị Mậu Tuất 2018?!

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành

Năm Mậu Tuất sắp kết thúc, hiện tinh Việt Nam vẫn chìm đắm trong cuộc khủng hoảng về mọi mặt từ kinh tế – xã hội đến an ninh quốc phòng

Những con số khoe khoang của nhà nước cộng sản về thành tưu 2018 chỉ càng phơi bày bản chất dối trá của họ.

Từ Sài Gòn nhà báo tự do Nguyễn Ngọc Già đã nói lên một vài cảm nhận của minh qua cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành

Cuộc trò chuyện mang tên “Tất niên chính trị Mậu Tuất 2018?!

Nội dung như sau- Mời quí vị cùng nghe

YouTube PV nhà báo tự do Nguyễn Ngọc Già

https://www.youtube.com/watch?v=YfqrwyxZqFU&feature=youtu.be