TNS Ngô Thanh Hải bày tỏ sự quan ngại thảm họa môi sinh ở Việt Nam

canada-senat-600

Bản Tuyên Bố của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải bày  tỏ sự quan ngại thảm họa môi sinh ở Việt Nam

Ottawa ngày 10 tháng 5, 2016

Tiếng Việt: 2016-05-10-VN-Environmental-Disaster

English: 2016-05-10-ENG-Environmental-Disaster

Francais: 2016-05-10-FR-Environmental-Disaster

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.