Toronto, Canada – Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, kỳ 25


Ngày 26 tháng 7, 2015, LMDCVN đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy kỳ 25, tại Toronto, Gia Nã Đại (Canada) với sự hiện diện của TNS Ngô Thanh Hải, đương kim Chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương LMDCVN, các chiến hữu LMDCVN từ khắp trên thế giới trở về và đông đảo quan khách và thân hữu.

le-gio-25-ga-huy-04le-gio-25-ga-huy-02  le-gio-25-ga-huy-03

(ảnh Lê Phước)

Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Nhân Lễ Giỗ Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 25, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Khu Bộ Ontario tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại: Northwood Community Centre-15 Clubhouse Court, Toronto, ON, M3L 2L7 vào Chúa nhật 26/7, từ 12:00 trưa đến 4:00 giờ chiều.
Liên lạc: Nguyễn Hữu Vững 416-388-5609; Lê Minh Tuấn 416-721-1401.

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.