Tường trình ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại New York ngày 12 và 13, 2014

Kính thưa quý vị,

Kính gửi đến quý vị bản thông cáo báo chí tường trình về ngày Vận Động Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ và Vẹn Toàn Lãnh Thổ cho Việt Nam tại New York trong hai ngày 12, 13 tháng 12 năm 2014 để quý vị tùy nghi xử dung và xin phổ biến rộng rãi.

Nếu quý vị cần hình nguyên thủy, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi: hoivando@gmail.com

Bản tường trình chi tiết sẽ được phổ biến sau,

Xin cám ơn quý vị,

BS Võ Đình Hữu
BS Đỗ Văn Hội
Ông Nguyễn Văn Tánh
LS Nguyễn Thanh Phong 

 

 

This entry was posted in Nhân Quyền, Thời Sự. Bookmark the permalink.