We march for freedom (Vietnamese version)

Ca khúc Tuần hành vì tự do của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Thực hiện tháng 10/2014 để ủng hộ tinh thần tranh đấu của sinh viên Hồng Kông, cũng như chia sẻ với những người tranh đấu Việt Nam ở trong nước.

Published on Oct 20, 2014

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.