Monthly Archives: February 2014

Thư Cám Ơn TNS Canada Ngô Thanh Hải (Nguyễn Bắc Truyển)

2014-02-19 5:33 GMT-08:00 nguyenbactruyen-wife
Kính thưa TNS Ngô Thanh Hải (Canada),

 Tôi gởi thư này đến Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải, thay mặt gia đình của tôi chân thành cám ơn sự can thiệp cấp thời của Thượng nghị sỹ trong trường hợp tôi bị bắt trái pháp luật vào ngày 9/2/2014 tại nhà vợ tôi (ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Continue reading

TNS Ngô Thanh Hải Lên Tiếng v/v LS.Nguyễn Bắc Truyển bị bắt vô cớ

The Hon. Thanh Hai Ngo Dissident Nguyen Bac Truyen (C) is led t

SENATE CANADA

February 10, 2014
His Excellency To Anh Dung
Ambassador of Vietnam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Canada 55 MacKay Street,
Ottawa, ON

10 tháng 2 năm 2014
Thưa ông Tô Anh Dũng
Đại Sứ Việt Nam
Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Canada
55 MacKay Street
Ottawa, ON
K1M 2B2 Continue reading

Tuyên bố về Kiểm Điểm Nhân Quyền Phổ Quát Định Kỳ đối với Việt Nam

senatorngo_640

(Vietnam’s Universal Periodic Review)

Tuyên bố về Kiểm Điểm Nhân Quyền Phổ Quát Định Kỳ đối với Việt Nam

Ottawa, Ngày 7 Tháng 2 2014
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

Ngày 5 tháng 2, 2014 vừa qua, Việt Nam đã trải qua một phiên Kiểm Điểm Nhân Quyền Phổ Quát Định Kỳ (UPR) để đánh giá tình trạng nhân quyền sau khi mới được bầu làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR). Qua quá trình đánh giá, đã cho thấy rằng chính quyền Việt Nam đã thực hiện một cách có hệ thống những hành vi đàn áp nhân quyền cơ bản như quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và tự do hội họp. Với tư cách là một thành viên của OHCHR, Việt Nam cần phải tán thành với những chuẩn mực cao nhất của quốc tế để thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo một cách trọn vẹn đối với quyền con người và tự do căn bản. Continue reading