Monthly Archives: October 2015

Hội Phụ Nữ Toronto tổ chức đại hội đồng bất thường về việc treo cờ vàng

https://www.youtube.com/watch?v=06EvWTsKFLI SBTN TV  

Posted in Thời Sự | Tagged | Comments Off on Hội Phụ Nữ Toronto tổ chức đại hội đồng bất thường về việc treo cờ vàng

Gỡ bỏ năm cùm và một xích (Bùi Tín)

VOA 28.09.2015 Trong bản Hướng dẫn tiếp nhận sự góp ý của toàn dân vào các Dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội XII, do Văn phòng TƯ đảng và Ban Tuyên huấn TƯ thực hiện, thấy ý định … Continue reading

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Comments Off on Gỡ bỏ năm cùm và một xích (Bùi Tín)