Monthly Archives: April 2018

13 tháng 4, 2018 Bản Tuyên Bố

Bản Tuyên Bố

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho những Người Bất Đồng Chính Kiến bị trù dập.
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
Ngày 13 tháng 4 năm 2018
Ottawa, ngày 13 tháng 4 năm 2018, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đưa ra Bản Tuyên Bố liên quan đến việc kết án nặng nề dành cho sáu (6) nhà tranh đấu cho nhân quyền, chiếu theo điều 79 của bộ luật hình sự năm 1999 về “những hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thu Hà bị bắt năm 2015 trong khi tìm cách gặp phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu trước khi có cuộc họp thường niên của Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam. Ông Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bắc Truyển đã bị bắt trong tháng Bảy năm 2017 trong chiến dịch đàn áp quyền tự do Bày Tỏ.

“ Là người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế, trong khi đó những nghi can khác nhận bản án từ 7 đến 12 năm”.

“ Việc kết án thô bạo những nhà bất đồng chính kiến để trả thù những đòi hỏi về nhân quyền và tự do một cách ôn hoà, một lần nữa rõ ràng Việt Nam đã vi phạm qui định căn bản quốc tế về nhân quyền”.

“Tôi thật sự kinh hoàng bởi những báo cáo nói rằng có tối thiểu 12 người ủng hộ 6 nhà tranh đấu, bị bắt giam vì họ cầm biểu ngữ ở bên ngoài toà án với dòng chữ ‘dân chủ không phải là tôi phạm’ hoặc ‘công lý cho anh em dân chủ’ và ‘ngưng đàn áp anh em tranh đấu cho dân chủ’.

“Việt Nam phải trả tự do cho tất cả Tù Nhân Lương Tâm, tạo điều kiện, sự an toàn cho những nhà bảo vệ nhân quyền theo đúng qui định và cam kết quốc tế”..

Chánh phủ Canada kêu gọi Việt Nam phải đáp ứng những thiếu sót về căn bản quốc tế nhân quyền mà họ đã cam kết trước khi tiếp tục tiến hành trao đổi mậu dịch, đó là sự nhận thức và tiến bộ ghi trong Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương.

Continue reading