27/09/2014 “Hát Cho Tư Do”

Xin mời quý anh chị ở Cali hưởng ứng buổi ca nhạc đấu tranh: “Hát Cho Tư Do” tại

Hội trường Viện Việt Học
15355 Brookhurst ST; Suite 222
Westminster , CA 92683 USA
  

Đặc điểm của buổi ca nhạc này là có sự tham gia của các ca sĩ đồng thời cũng là các nhà đấu tranh trong nước qua hệ thống internet
Để tránh sự quấy nhiễu của công an trong nước, tạm thời tên của các ca sĩ đấu tranh trong nước chưa được công bố.

Liên lạc BTC: Nguyên Dung: 714-531- 1338

Vào cửa tự do

Các anh chị không ở Cali có thể theo dõi youtube live trên trang:   http://hatchotudo.blogspot.com/

Xin xem thêm chi tiết trong att.

Trân trọng

BTC Hát Cho Tự Do

hatchotudo

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *