28/05/2014 Biểu tình tại Ottawa, Canada

TNS Ngo Thanh Hai

Thân chuyển đến quý chiến hữu một số hình ảnh đồng bào Toronto, Ottawa và Montreal biểu tình trước tòa đại sứ trung cộng và việt cộng ngày hôm qua, thứ Tư, 28 tháng 5. Xin lưu ý, đây là ngày thường mà số người tham dự đông đảo như thế nầy thì biết khí thế đấu tranh của đồng bào tại hải ngoại trước hiểm họa mất nước. Chiến hữu Chủ Tịch Ngô Thanh Hải cũng đã có mặt trong cuộc biểu tình nầy.

Thân mến,

Lê Minh Tuấn

image004 image009 image008 image007 image006 image005 image022 image021 image020 image019 image018 image017 image016 image015 image013 image012 image011 image010

 

This entry was posted in Biển Đông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *