5 ngôi sao trên Đoàn Kỳ của LMDCVN là gì?

Để trả lời cho 1 độc giả trên website 

5 ngôi sao trên Đoàn Kỳ của LMDCVN là gì?

Câu trả lời rất ngắn gọn: 5 ngôi sao liền nhau trên Đoàn Kỳ của LMDCVN là 5  tiêu ngữ,

1)-tóm tắt sách lược đấu tranh cứu quốc và kiến quốc của LMDCVN : Dân Bản, Tự Do, Độc Lập, Hoà Bình và Trung Lập (có ghi trên tất cà thư từ và tài liệu của LMDCVN)

2)-tượng trưng cho 5 tầng lớp của dân tộc: Sĩ Nông Công Thương và Binh

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.