Ai Sẽ là Ứng Viên Tổng Thống Sáng Giá của đản Dân Chủ và Cộng Hòa năm 2016?

Lê Phát Minh và Nam Sơn hội luận trên Đài VANTV Houston, Texas

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *