Bộ tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông bị tin tặc xâm nhập

centcom-youtube_0

Một nhóm tự xưng là tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã xâm nhập vào YouTube và Twitter của Bộ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông CentCom, chiếm đoạt nhiều dữ liệu mật trong đó có địa chỉ cá nhân của các sĩ quan.  

Tài khoản Twitter của CentCom Bộ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông bị tin tặc tấn công ngày hôm qua 12/01/2015. Lầu Năm góc xác nhận tin này và cho biết đã thi hành các biện pháp chống đỡ. CentCom là một trong 9 bộ chỉ huy trung ương của quân đội Hoa Kỳ.

Trên màn ảnh các máy điện toán của CentCom xuất hiện hàng chữ của tin tặc : « Nhà Nước Hồi giáo đã tới nơi rồi trong máy vi tính của các ông, trong mỗi căn cứ quân sự Mỹ. Nhân danh Allah nhân từ và bác ái, Đế chế Hồi giáo trên mạng tiếp tục cuộc thánh chiến trên mạng ».

Nguồn RFI http://vi.rfi.fr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *