Các Dân biểu gửi thư đến tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

Các Dân biểu gửi thư đến tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

amb_osius_300_youtube

Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam

 

Ngày 25 Tháng 11, 2014

Kính gửi Đại Sứ Osius,

Chúng tôi viết thư này đến để chúc mừng Đại Sứ đã được Thượng Viện chấp thuận trở thành Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và để cảm ơn những lời hứa của Đại Sứ đối với việc tiếp tục bảo vệ nhân quyền trong vai trò mới này.

Như Đại Sứ đã biết, Việt Nam ngày nay vẫn còn là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất vùng Châu Á, thường giam giữ các tù nhân lương tâm vì lý do chính trị và đàn áp các quyền tự do ngôn luận, báo chí, và tôn giáo. Chúng tôi tin rằng trong lúc Hoa Kỳ muốn gia tăng quan hệ với Việt Nam và trong cuộc đàm phán song phương cho Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hoa Kỳ nên đòi hỏi chính quyền Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền và tôn trọng các quyền căn bản của chính người nhân của họ.

Là những Dân Biểu đại diện cho khu vực Little Saigon, Quận Cam, Tiểu Bang California, với một cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ, chúng tôi kính mời Đại Sứ đến thăm và gặp gỡ với cộng đồng này trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi tin rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong các địa hạt của chúng tôi có nhiều quan điểm đặc biệt và quan trọng đối với chính sách song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Năm trước, Đại Sứ David Shear đã đến thăm Little Saigon và đã gặp gỡ với nhiều thành viên trong cộng đồng và đã được nghe những mối quan tâm của họ. Đại Sứ Shear đã được đón tiếp nhiệt tình và những cập nhật, chia sẽ của ông về các công tác tại Việt Nam đã được cộng đồng đón nhận. Chúng tôi biết rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng sẽ rất vui và vinh dự được đón tiếp Đại Sứ đến Little Saigon.

Xin cám ơn sự quan tâm của Đại Sứ và chúng tôi mong được làm việc với Đại Sứ trong thời gian sắp tới nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Trân trọng,

DÂN BIỂU ALAN LOWENTHAL
DÂN BIỂU DANA ROHRABACKHER
DÂN BIỂU LORETTA SANCHEZ
DÂN BIỂU ED ROYCE

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *