Đọ sức Ấn – Trung về Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á (RFI)

2013-10-10ASEAN_summitTrọng Nghĩa (RFI)
Quan điểm đàm phán song phương của Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp Biển Đông tiếp tục đẩy Trung Quốc vào tư thế đơn độc tại các diễn đàn khu vực.
(xem thêm trên RFI.fr )

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *