GS J. London: “Cần nâng cao chất lượng tranh luận trên mạng”

GS J. London: “Cần nâng cao chất lượng tranh luận trên mạng”
30/09/2013 TẠP CHÍ VIỆT NAM

GS J. London: “Cần nâng cao chất lượng tranh luận trên mạng”

Là một nhà xã hội học, một nhà kinh tế chính trị học, hiện giảng dạy tại trường đại học City University of Hong Kong, giáo sư Jonathan London đã có nhiều năm sống ở Việt Nam để nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và xã hội, đặc biệt là các vấn đề phúc lợi xã hội, như giáo dục, y tế… Giáo sư London đã lập ra một trang blog tiếng Việt có một cái tên rất ngộ là “ Xin lỗi Ông...”.
(theo RFI http://www.viet.rfi.fr/ )

http://xinloiong.jonathanlondon.net/

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *