Hội luận: Bang giao Việt Nam và Trung Cộng cùng nội bộ đảng CSVN

Lê Phát Minh và Nam Sơn hội luận trên Đài VANTV Houston, Texas