Blogger Đặng Chí Hùng – Tâm thức Tuổi Trẻ

blogger-dang-chi-hungChương trình SBTN THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có dịp trò chuyện qua điện thoại với blogger Đặng Chí Hùng – là một điển hình của thế hệ trẻ tranh đấu hiện nay và hiện anh đang cư ngụ tại Toronto, Canada. Anh đã trốn chạy khỏi chế độ CSVN nhờ sự hỗ trợ của Interpol và chính phủ Canada. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là đảng viên của CSVN nhưng anh đã sớm nhận ra những lời tuyên truyền của CSVN là hoàn toàn sai trái. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện sau đây.

Ngày 2 tháng 1, 2015 The Kim Nhung Show: Phỏng vấn Blogger Đặng Chí Hùng (P1)

kim_nhung_show_-_jan_02.mp4

https://youtu.be/AWQjLk-i0QU

Ngày 2 tháng 1, 2015 The Kim Nhung Show: Phỏng vấn Blogger Đặng Chí Hùng (P2)

kim_nhung_show_-_jan_09.mp4