Hội Phụ Nữ Toronto tổ chức đại hội đồng bất thường về việc treo cờ vàng

https://www.youtube.com/watch?v=06EvWTsKFLI

SBTN TV

 

This entry was posted in Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.