Lê Phát Minh: TBT Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ

Ngày 14/3/2015: VANTV Houston, Thế Giới Tuần Qua, với Nam Sơn

This entry was posted in Bình Luận, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.