Lễ Thượng Kỳ đầu năm Ất Mùi 2015

Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland & Virginia
– Giọng đọc Nam Anh – Voice over – http://hbcwdc.com
– 19 tháng 2, 2015 – Eden Center, Falls Church, Virginia
– Đoàn Hữu Định – Tạ Cự Hải – Bùi Mạnh Hùng
– The Vietnamese American Community of Washington DC, Maryland & Virginia