Ngày 01/04/2015 Mỹ tố cáo Trung Quốc xây “vạn lý trường thành” trên Biển Đông

Mỹ tố cáo Trung Quốc xây “vạn lý trường thành” trên Biển Đông

This entry was posted in Biển Đông, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.