Ngày Song Thập (Đài Loan)

Ngày quốc khánh  của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

Ngày quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), còn gọi là Lễ song thập, Song thập quốc khánh, Song thập khánh điển  là ngày kỷ niệm xảy ra cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương (10 tháng 10, năm 1911), tức ngày 19 tháng 8 âm lịch, năm Tân Hợi (năm Tuyên Thống thứ 3, nhà Thanh). Khởi nghĩa Vũ Xương còn gọi là Cách Mạng Tân Hợi. Sau 2 tháng kể từ ngày khởi nghĩa, phong trào cách mạng đã thành công trên phạm vi cả nước Trung Quốc, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến nhà Thanh.

Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc là một trong những ngày lễ của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Ở Đài Loan các chính quyền địa phương đều tổ chức lễ kỷ niệm, cộng đồng người Hoa hải ngoại thường tổ chức tuần hành nhân ngày lễ này tại các Khu phố Tàu (Chinatown). Hình trang trí song thập thường thấy trong ngày lễ.

National Day of the Republic of China
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Double Ten Day)
National Day of the Republic of China
Double-tenth-symbol.svg
A symbol often seen during Double Ten Day (it is the combination of two characters for “10” (十)
Also called     Double Tenth Day, Double Ten Day
Observed by      Republic of China
Type     Historical, cultural, nationalist
Celebrations     festivities, including fireworks and concerts
Date     October 10
Next time     10 October 2016
Frequency     annual

The National Day of the Republic of China (traditional Chinese: 國慶日; simplified Chinese: 国庆日; pinyin: Guóqìng Rì[1]), also referred to as Double Ten Day or Double Tenth Day[2] (traditional Chinese: 雙十節; simplified Chinese: 双十节; pinyin: Shuāngshíjié), is the national day of the Republic of China (ROC). It commemorates the start of the Wuchang Uprising of October 10, 1911 (10-10 or double ten), which led to the collapse of the Qing Dynasty in China and establishment of the ROC on January 1, 1912.

As a result of the Chinese Civil War, the government of the Republic of China lost control of mainland China and relocated to Taiwan in December 1949. National Day is now mainly celebrated in Taiwan, but is also celebrated by some overseas Chinese.