Nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do (RFI)

Thụy My RFI do-minh-hanh

Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một trong ba nhà hoạt động công đoàn bị bắt năm 2010, đã được trả tự do. Hai người hiện vẫn còn bị giam giữ là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương – (photo dr – RFI)

(xem toàn bài trên RFI )

 

 

This entry was posted in Nhân Quyền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *