Ra mắt sách “NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)” 28/09/2013

VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐÔ HỘ PHÁP CỦA NHÀ NGUYỄN
Tác giả: Nguyễn Quốc Trị
nguyên Giáo Sư Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh

(Bộ sách 2 tập 1200 trang khổ lớn (8 x 10 inches, 20,32 x 25,4 cm): US$ 100.00)
được tổ chức vào Thứ Bảy 28/9/2013 từ 10g sáng đến 2g giờ trưa
tại Phòng họp Mason District Governmental Center
6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003

o O o

This entry was posted in Văn Hóa, YouTube. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *