Steve Lê, đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F

12 tháng 12, 2015 Steve Lê Minh Đức đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F

Houston City Council District F
100% of precincts reporting

  • Le
  • 4,241
  • (51.4%)
  • Nguyen
  • 4,011
  • (48.6%)

steve-le-houston-councilman

4 tháng 11, 2015  Steve Le, sẽ vô cuộc bầu chung kết (runoff)

Ứng cử Viên Steve Le, Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F

Thông báo cùng quý chiến hữu, trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Houston Texas ngày 3 tháng 11, vừa qua. Kết quả chiến hữu cháu Lê Minh Đức (Steve Le) dẫn đầu được 40% phiếu bầu, đương kim nghị viên Richard Nguyễn về nhì 34% phiếu bầu, ứng viên Kendall Baker về 3 được 26% phiếu bầu. Vì không ai đạt được quá bán, nên phải bầu chung kết (run off) vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Báo tin vui phân nửa đến quý chiến hữu. Cháu Seteve Le Lê Minh Đúc còn phải vất vã vận động một tháng nửa, hy vọng sẽ có tin vui vào ngày bầu chung kết.

Bản Tin

Giới Thiệu Ủy Ban Tranh Cử của Ứng cử Viên Steve Le,

Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vưc F

http://www.steveleforhouston.com/

le-minh-duc-campaign

le-minh-duc-ban-tin

steve-le-houston-councilman

This entry was posted in Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.