Tag Archives: Bill S-219

Vài lời công bằng cho Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải

Chu Tất Tiến.

 vuot-bien-boat-people

Thời gian gần đây, vụ Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đề nghị dự luật S-219 tại Thượng Viện Canada làm dấy lên một làn sóng dư luận chống đối giữa hai phe bênh và chống. Phải nói một sự thật là phe chống đông hơn phe bênh, phe chống có rất nhiều lý lẽ khích động, và gồm nhiều thành phần: Một vài người có bằng cấp, một số lớn người tỵ nạn Cộng Sản có mất mát đau thương trong ngày 30-4, một vài tổ chức chống Cộng cực đoan, đồng thời cũng có những kẻ theo đóm ăn tàn, chỉ biết chửi tục và vài tên hề-diễn đàn như Ngô Kỷ và một số tên nằm vùng, tay sai Cộng Sản. Ngược lại, phe bênh thì vắng người hơn, cho dù lý lẽ cứng rắn hơn, nhưng hình như không thuyết phục được phe chống nhiều cảm tính hơn, và thường dựa vào quá khứ đau thương của dân tộc mà kết án Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải. Một số người bênh có đưa ra quá khứ chiến đấu trước 1975 và những tranh đấu cho việc Dân Chủ Hóa Việt Nam trong chính trường của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải để làm bằng chứng, tuy nhiên, tiếng nói này thường bị khuất lấp bởi những xúc động của người dân tỵ nạn Cộng Sản, khi nhớ lại những đau thương mà bọn “hèn với giặc, ác với dân” này đã gây ra cho dân tộc.

Continue reading

Support Bill S-219 – Journey to Freedom Day (Canada)

boat-people-crammedDear friends:

I write in hopes of raising your support for Bill S-219, An Act respecting a national day of commemoration of the exodus of Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and end of the Vietnam War.

 Journey to Freedom Day will designate April 30 in order to remember the countless Vietnamese refugees who risked their lives trying to escape Communist persecution and to recognize how Canada’s humanitarian role in welcoming Vietnamese refugees with open arms after the Vietnam War in 1975.

I invite you to officially voice your support for Bill S-219 by emailing the letter below all Members of Parliament at the addresses provided. Please add your organization’s letterhead with your signature and name to the letter. Remember that posting your letters to Parliamentarians is free!

Please accept my thanks and my best wishes for health and happiness to you and your family.

Yours sincerely,

Senator Thanh Hai Ngo

314, Victoria Building
140 Wellington St.
Senate of Canada
Ottawa, ON K1A 0A4     Continue reading