Tag Archives: BYN

Lê Phát Minh: Hội luận về Sắc Lệnh Hành Chánh Về Di Trú của Tổng Thống Omaba

Hội luận trên đài BYN (Houston, TX) về đề tài Sắc Lệnh Hành Chánh Về Di Trú của Tổng Thống Omaba Lê Phát Minh

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged , | Leave a comment