Tag Archives: Đài Loan

Ngày Song Thập (Đài Loan)

Ngày quốc khánh  của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

Ngày quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

Ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), còn gọi là Lễ song thập, Song thập quốc khánh, Song thập khánh điển  là ngày kỷ niệm xảy ra cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương (10 tháng 10, năm 1911), tức ngày 19 tháng 8 âm lịch, năm Tân Hợi (năm Tuyên Thống thứ 3, nhà Thanh). Khởi nghĩa Vũ Xương còn gọi là Cách Mạng Tân Hợi. Sau 2 tháng kể từ ngày khởi nghĩa, phong trào cách mạng đã thành công trên phạm vi cả nước Trung Quốc, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến nhà Thanh.
Continue reading