Tag Archives: Houston

Steve Lê, đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F

12 tháng 12, 2015 Steve Lê Minh Đức đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F Houston City Council District F 100% of precincts reporting Le 4,241 (51.4%) Nguyen 4,011 (48.6%)

Posted in Thời Sự | Tagged | Comments Off on Steve Lê, đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F

Ba Chuyến Đi Mỹ của Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh và Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Ngọc Sẵng              Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ hai năm trở lại đây, những chuyến đi ngoại giao dồn dập của các giới chức Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Cộng gây nhiều suy đoán về mối … Continue reading

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Ba Chuyến Đi Mỹ của Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh và Nguyễn Phú Trọng