Tag Archives: Lễ Độc Lập

04-07-2015 Diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ 2015

Nhà Việt Nam đã nhận lời với cộng đồng là sẽ phối hợp với các đoàn thể khác trong buổi diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ 2015, ngày 4 tháng 7, tại Hoa Thịnh Đốn (Washington … Continue reading

Posted in Thời Sự | Tagged , , | Comments Off on 04-07-2015 Diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ 2015