Tag Archives: Independence Day

04-07-2015 Diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ 2015

va4aid-01Nhà Việt Nam đã nhận lời với cộng đồng là sẽ phối hợp với các đoàn thể khác trong buổi diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ 2015, ngày 4 tháng 7, tại Hoa Thịnh Đốn (Washington D.C.).

Chủ đề của cuộc diễn hành và xe hoa của chúng ta sẽ là: “Sự Đóng Góp Của Người Mỹ Gốc Việt cho Tự Do Và Dân Chủ Từ 1975 đến 2015”. Một thể lệ mới mà ban tổ chức ngày Lễ Độc Lập đã đưa ra là các xe hoa phải được một công ty chuyên nghiệp thực hiện với giá từ 15 đến 20 ngàn Mỹ kim.

Chúng tôi chờ mong sự yểm trợ của quý đồng hương, vì đây là niềm hãnh diện chung của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta.

Mọi đóng góp sẽ được khấu trừ thuế. Check xin đề và gửi về: VA4AID, P.O. Box 2383, Springfield, VA 22152.

Remarks: Our theme for the Parade is “The Vietnamese Americans contribution to FREEDOM and DEMOCRACY of the United States since 1975.”

Continue reading