Tag Archives: Lê Phát Minh

Lê Phát Minh: Diễn Văn Của Thủ Tướng Netanyahu đọc tại Q.H. Hoa Kỳ

Ngày 6/3/2015: VANTV Houston, Thế Giới Tuần Qua, với Nam Sơn Việc Tòa Bạch Ốc Chống Đối Hạ Viện Mời Thủ Tướng Netanyahu Đọc Diễn Văn Trước Lưỡng Viên Quốc Hội, đúng hay sai?

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged , , , , | Comments Off on Lê Phát Minh: Diễn Văn Của Thủ Tướng Netanyahu đọc tại Q.H. Hoa Kỳ

Lê Phát Minh – Đảng Cộng Sản Trung Quốc Sẽ Đi Về Đâu?

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged , , | Comments Off on Lê Phát Minh – Đảng Cộng Sản Trung Quốc Sẽ Đi Về Đâu?

Lê Phát Minh – Tập Cận Bình Học Thuyết “Tứ Toàn Diện”

VANTV HOUSTON

Posted in Thời Sự | Tagged , , , , | Comments Off on Lê Phát Minh – Tập Cận Bình Học Thuyết “Tứ Toàn Diện”

Lê Phát Minh: Hòa Đàm 4 Bên cho giải pháp hòa bình Ukraine

https://www.youtube.com/watch?v=X3mx3Y9TUKs

Posted in Thời Sự | Tagged , , , , | Comments Off on Lê Phát Minh: Hòa Đàm 4 Bên cho giải pháp hòa bình Ukraine

Lê Phát Minh: Ngân sách của Hoa Kỳ cho tài khóa 2016

và ý nghĩa sự gia tăng ngân sách Quốc Phòng, An Ninh và Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged , , , , | Comments Off on Lê Phát Minh: Ngân sách của Hoa Kỳ cho tài khóa 2016

Lê Phát Minh: Chánh Sách Xoay Trục Của Hoa Kỳ & Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương 020615

Posted in Thời Sự | Tagged , , , , | Comments Off on Lê Phát Minh: Chánh Sách Xoay Trục Của Hoa Kỳ & Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương 020615

Lê Phát Minh: Biến Động Chính Trị Nội Bộ Đảng CSVN Hiện Nay

TGTQ Biến Động Chính Trị CSVN 013015 VANTV

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged , , , , | Leave a comment

Sự Chuẩn bị tương lai của đảng CSVN (Lê Phát Minh)

Chú ý: Hơn 115 ngàn lượt xem  YouTube Lê Phát Minh và Nam Sơn hội luận trên VANTV (Houston, Hoa Kỳ) Chương trình Thế Giới Tuần Qua ngày 16-01-2015

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Leave a comment

Lê Phát Minh: Hội luận về Sắc Lệnh Hành Chánh Về Di Trú của Tổng Thống Omaba

Hội luận trên đài BYN (Houston, TX) về đề tài Sắc Lệnh Hành Chánh Về Di Trú của Tổng Thống Omaba Lê Phát Minh

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged , | Leave a comment

30/4 Nguyên Nhân? Với Nam Sơn – Lê Phát Minh – Nguyễn Công Bằng

– 2 Parts

Posted in Thời Sự | Tagged , , , , | Leave a comment