Tag Archives: #nhanquyen2015

Xây dựng niềm tin cho Chiến dịch Nhân quyền 2015

Hạt Sương Khuya (Danlambao) – Mấy tuần qua… chiến dịch Nhân Quyền 2015 đã được sự hưởng ứng tiếp tay của nhiều hội đoàn, cá nhân. Nhiều bài viết cũng như Video Clip đã được chia sẻ trên trang nhà Dân Làm Báo. Đặc biệt bên Úc Châu đã có một chương trình văn nghệ Hát Cho Nhân Quyền với sự ủng hộ của đài SBTN. Khởi từ bài viết của tác giả Lê Nam Khoa ‘Một góc nhìn về Chiến dịch Tranh Đấu cho Tự Do- Dân Chủ- Nhân Quyền 2015’ cho đến ‘Tại sao họ chưa tham gia? Tại sao họ tham gia’ của tác giả Vũ Đông Hà hay ‘Tại sao bạn chưa ký lá thư ngỏ cho chiến dịch nhân quyền 2015’ của tác giả Cao- Đắc Tuấn cũng như những bài viết khác của nhiều tác giả mà Hạt Sương Khuya không tiện nêu hết tên ra đây để khỏi mất thời gian của quý vị (Xin kèm theo link để các bạn theo dõi). Theo tôi… bài viết của tác giả Lê Nam Khoa là sự mở đầu cho những bài viết kế tiếp có thêm những ý tưởng hay và chi tiết hơn.

Tham gia: nhanquyen2015.net

Xem http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/04/xay-dung-niem-tin-cho-chien-dich-nhan.html

Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015

nhanquyen2015.net

Kêu gọi Tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

11001890_10153177529834571_7585325734618241817_800.jpg

Kêu gọi Tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015

Courtesy photo

Gần 20 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và 160 người trong cũng như ngoài nước vừa phổ biến ‘Lời kêu gọi Tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do- Dân chủ- Nhân quyền 2015’.   Continue reading