Tag Archives: #nhanquyen2015

Xây dựng niềm tin cho Chiến dịch Nhân quyền 2015

Hạt Sương Khuya (Danlambao) – Mấy tuần qua… chiến dịch Nhân Quyền 2015 đã được sự hưởng ứng tiếp tay của nhiều hội đoàn, cá nhân. Nhiều bài viết cũng như Video Clip đã được chia sẻ trên trang nhà … Continue reading

Posted in Nhân Quyền | Tagged | Comments Off on Xây dựng niềm tin cho Chiến dịch Nhân quyền 2015

Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015

nhanquyen2015.net Kêu gọi Tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015 Kêu gọi Tham gia Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015 Courtesy photo Gần 20 tổ chức xã hội dân sự tại … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Chiến dịch Tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 2015