Tag Archives: Tập Cận Bình

Lê Phát Minh: Tập Cận Bình và Việt Nam trên ván cờ Biển Đông

Đề tài này đã được phát hình ngày 21 tháng 11 năm 2015, nhưng vì đi nghĩ hè gần tháng qua nên không có dịp upload lên youtube.  

Posted in Biển Đông, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Lê Phát Minh: Tập Cận Bình và Việt Nam trên ván cờ Biển Đông

2015-09-25 Biểu tình phản đối Tập Cận Bình tại DC

Xem thêm hình ảnh trên Google Photos VOA: Người Việt biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc tại Mỹ

Posted in Biển Đông, Nhân Quyền, Thời Sự | Tagged , , , , | Comments Off on 2015-09-25 Biểu tình phản đối Tập Cận Bình tại DC