Lê Phát Minh: Tập Cận Bình và Việt Nam trên ván cờ Biển Đông


Đề tài này đã được phát hình ngày 21 tháng 11 năm 2015, nhưng vì đi nghĩ hè gần tháng qua nên không có dịp upload lên youtube.