Tag Archives: Toronto

Hội Phụ Nữ Toronto tổ chức đại hội đồng bất thường về việc treo cờ vàng

https://www.youtube.com/watch?v=06EvWTsKFLI SBTN TV  

Posted in Thời Sự | Tagged | Comments Off on Hội Phụ Nữ Toronto tổ chức đại hội đồng bất thường về việc treo cờ vàng

LMDCVN Đại Hội Bán Nhiệm Kỳ 2015 (Toronto, Canada)

25-07-2015 Chỉ thị của Chủ Tịch UBCHTU TNS Ngô Thanh Hải Hình lưu niệm

Posted in LMDCVN | Tagged | Comments Off on LMDCVN Đại Hội Bán Nhiệm Kỳ 2015 (Toronto, Canada)