Thứ Trưởng Ngoại Giao VN Xin Gặp TNS Ngô Thanh Hải

senatorngo_640

OTTAWA – Ngày 12 tháng 3 năm 2014,  Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã đồng ý chính thức gặp gỡ một phái đoàn của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do  ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Nhà Nước về người Việt  ở nước ngoài, cầm đầu.  Trong buổi gặp gỡ còn có ông Tô Anh Dzũng, Đại sứ Việt Nam tại Canada  và bà Evelyn Puxley –, Giám đốc đặc trách Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada —  cùng tham dự. 13-canada-vn004

Trong cuộc họp, TNS Ngô Thanh Hải và Thứ trưởng NQ Nguyễn Thanh Sơn đã thảo luận về mối quan hệ thành công ngoại giao giữa Canada và Việt Nam trong việc gia tăng thương mại, đầu tư, cũng như cơ hội giáo dục quốc tế ngày càng gia tăng cho người Việt tại Canada.

TNS Ngô Thanh Hải cũng nêu ra trường hợp cụ thể của các cá nhân đang bị giam giữ tại Việt Nam, yêu cầu cho cô Phương Uyên  trở lại trường học và sớm trả tự do cho  cha Lý, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Kha, Võ Minh Trí (Việt Khang) và nhiều nhân vật khác.

Khi trả lời, Ông Nguyễn Thanh Sơn, đã cung cấp đầy đủ tin tức về những trường hợp này, và tuyên hứa sẽ  đưa lời đề nghị của TNS Ngô Thanh Hải với chính quyền Việt Nam để  cứu xét.

Press Release : Senator Ngo Meets with Vice-Minister of Foreign Affairs of Vietnam

The Honourable Senator Thanh Hai Ngo

Press Release
For Immediate Release
March 15, 2014

(Vietnamese translation follows)

Senator Ngo Meets with
Vice-Minister of Foreign Affairs of Vietnam

OTTAWA – On March 12th, 2014 Senator Thanh Hai Ngo formally met with a delegation from the Socialist Republic of Vietnam headed by His Excellency Nguyen Thanh Son, Vice-Minister for Foreign Affairs, and Chairman of the State Commission on Overseas Vietnamese. His Excellency To Anh Dzung, Ambassador of Vietnam to Canada, and a representative from the Department Foreign Affairs, Trade and Development Canada were also attending.

During the meeting, the Senator and the Vice-Minister discussed the successful diplomatic relationship between Canada and Vietnam, as well as the growing international education opportunities for Vietnamese in Canada.

Senator Thanh Hai Ngo also raised specific cases of detained individuals in Vietnam, requesting for Phuong Uyen Nguyen to go back to school and asking for the early release of Father Ly, Nguyen Tien Trung, Nguyen Kha, Vo Minh Tri (Viet Khang), amongst others. In response, Vice-Minister Nguyen Thanh Son took note of the Senator’s concerns, and provided full information about these cases.

-30-

For more information:
613-943-1599
ngoth@sen.parl.gc.ca<mailto:ngoth@sen.parl.gc.ca>
www.senatorngo.com<http://www.senatorngo.com>

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *