TNS Ngô Thanh Hải trong Asia 76

Asia 76 – Hành Trình Một Giấc Mơ – Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận –
Canada: Journey to Freedom – Hành Trình đến Tự Do – cho ngày 30/4 mỗi năm
http://radioLMDCVN.com