Tưởng Niệm Quốc Hận 2020 Toronto, CANADA

Trích Đoạn YouTube/ZOOM từ sinh hoạt: Lễ Chào Cờ 30/04/2020 – Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 45 qua hệ thống Zoom do Hội Người Việt và các tôn giáo, tổ chức, hội đoàn Toronto & vùng phụ cận tổ chức.

Phần 1 – https://youtu.be/98Ns_OsQ5fI

Phần 2 – https://youtu.be/lzfQqcxPh1c

Phần 3 – https://youtu.be/gOBfc1gfXUg

Phần 4- Ông Andrew Scheer phát biểu. https://youtu.be/RNX4BQz1W4A

 

 

This entry was posted in LMDCVN. Bookmark the permalink.