Ukraine Về Đâu Trong Cơn Khủng Hoảng Chính Trị?

Nam Giao,TL – http://thegioimoionline.com 05ukraine-nam-giao-tl1

Tính đến nay là đúng ba tháng, Ukraine, một quốc gia có địa thế rất quan trọng tại bắc Âu, đã xảy ra những biến động chính trị dồn dập, đưa tới nhiều trận đụng độ đẫm máu giữa người dân và chính quyền độc tài. Cuối cùng, nhà độc tài Viktor Yanukovych đã phải bỏ trốn sang Nga, bạo quyền tham nhũng của Viktor đã bị cáo chung. Chính phủ lâm thời được quốc hội bổ nhiệm và đang thành lập nội các để tiến tới cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25 tháng 5 năm 2014.

(xem tiếp trên http://thegioimoionline.com )

05ukraine-nam-giao-tl4

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *