Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội và Cứu Nguy Tổ Quốc (Hoa Thịnh Đốn)

VATV News: Phóng Sự Đêm Thắp Nến Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội và Cứu Nguy Tổ Quốc, Hoa Thịnh Đốn, Thứ Bảy Ngày 04 Tháng 03 Năm 2017

https://www.youtube.com/watch?v=boCJYN-hfU8

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.