Sử dụng hợp lý là gì? (Fair Use / Usage Loyal)

Sử dụng hợp lý là học thuyết pháp lý cho biết bạn có thể tái sử dụng tài liệu được bảo vệ bản quyền trong một số trường hợp nhất định mà không phải xin phép chủ sở hữu bản quyền. Xem các video dưới đây để biết ví dụ hữu ích về sử dụng hợp lý.

Phê bình

Khái niệm sử dụng hợp lý: Phê bình

Drake of the 99 Dragons – ProJared

của ProJared

Báo cáo tin tức

Khái niệm sử dụng hợp lý: Báo cáo tin tức

Asiana to Sue KTVU for Broadcasting Fake, Racist Pilot Names (Asiana kiện KTVU vì đã nêu tên giả mạo, phân biệt chủng tộc của phi công trên truyền hình)

của TheRunListChannel

Trộn lại

Khái niệm sử dụng hợp lý: Trộn lại

Donald Duck gặp Glenn Beck trong Right Wing Radio Duck

của rebelliouspixels

Các quốc gia khác nhau có các quy tắc khác nhau về thời điểm hợp lý để sử dụng tài liệu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Ví dụ: tại Hoa Kỳ tác phẩm bình luận, phê bình, nghiên cứu, giảng dạy hoặc báo cáo tin tức có thể được coi là sử dụng hợp lý. Một số quốc gia khác có ý tưởng tương tự gọi là phân phối hợp pháp có thể hoạt động khác.

Toà án phân tích khả năng sử dụng hợp lý theo thực tế của từng trường hợp cụ thể. Có thể bạn sẽ muốn tìm lời khuyên pháp lý từ một chuyên gia trước khi tải lên video chứa tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Theo https://www.youtube.com/yt/copyright/vi/fair-use.html

“Fair” cũng có nghĩa là “công bằng”. Do đó “Fair Use” có thể gọi là “Sử dụng Công bằng”, không cướp công của người khác.

Center for Media & Social Impact
American University, Washington, DC 20016-8017
http://www.cmsimpact.org/fair-use