Lễ Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy Lần Thứ 30 (2020)

Lễ Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy Lần Thứ 30 trên hệ thống Zoom và trực tuyến
Tham Chiếu: Quyết Định của Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương ngày 12 tháng 7, 2020

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, sáng lập viên và Chủ Tich Ủy Ban Chấp Hành LMDCVN tiên khởi, đã qui tiên ngày 28 tháng 7, năm 1990 tại Paris Pháp Quốc.

Năm nay, vì hoàn cảnh đăc biệt do Đại Dich Vũ Hán toàn cầu gây ra. Lễ giỗ lần thứ 30 của Giáo Sư không thể tổ chức tại một hội trường đông người tham dự như thường lệ.

UBCHTƯ quyết định tổ chức Lễ Tưởng Niệm online qua hệ thống ZOOM và trực tuyến sẽ đón nhận sự tham dự của quý Quan Khách Cộng Đồng, Các Chánh Đảng, Tổ Chức Đấu Tranh đồng hành, quý chiến hữu LMDCVN và Gia Đình:

Thời gian: Khai mạc lúc 11 giờ sáng (giờ Ottawa, Hoa Thịnh Đốn), 10 giờ (Houston), 08 giờ sáng (California), 05 giờ chiều (Paris). Chủ Nhựt, Ngày 26 tháng 07, năm 2020.

Chương Trình:

Nghi Thức Khai Mạc
Giới Thiệu Quan Khách và Thành Phần Tham Dự
Tóm Lược Tiểu Sử Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Nghi Thức Dâng Hương Tưởng Niệm

Phát Biểu của Quan Khách về Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Phát Biểu của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Chủ Tịch UBCHTƯ

Phát Biểu của Các Đại Cơ Sở

Nhân Trần (Canada), Sơn Hà, v.v….

 

Clara Lê, Bác Sĩ Nguyên Quốc  Nam, Mỹ Linh

Bế Mạc

Xin mời tất cả Quý Chiến Hữu LMDCVN và Gia Đình tham dự đông đủ. Xin chuẩn bị hệ thống ZOOM trước để gia đình cùng tham dư. Quý Đại Cơ Sở giúp hướng dẫn Anh Chị Em  vào ZOOM và tham dự trực tuyến. Nêu không có computer dùng cellphone hay tham dự với Anh Chị Em khác cùng đơn vị qua ZOOM.
Bấm vào link nầy để vào ZOOM: http://us02web.zoom.us/j/8126802077
Xem trực tuyến Face Book LMDCVN:       https://www.facebook.com/LMDCVN

*** Xin mặc y phục tươm tất – Cám ơn-

Hẹn gặp đông đủ Anh Chị Em và Gia Đình trên hệ thống ZOOM
Thân ái kính mời,
Phó Chủ Tich Nội Vụ
(Ký Tên Lehongthanh)
Lê Hồng Thanh